Srpski

Prezentacija kompanije

our company at a glance

Privredno društvo Eterra doo Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Bul. M. Pupina 115v/VII osnovano je 08.03.2010 godine i od tada se bavi proizvodnjom, otkupom, preradom i plasmanom na ino tržišta proizvoda od voća i povća.

Strateško razmišljane i kontrola svih ciklusa u proizvodnji i preradi povrća i posvećivanje pažnje i najmanjim sitnicama dovodi naše privredno društvo u sami vrh u oblasti prerade i plasmana proizvoda od voća i povrća u Srbiji.

Naši finansiski pokazatelji i zadovoljni kupci širom EU su dokaz ozbiljnosti i visoko profesionalne orjentacije naše kompanije.

Tokom svog poslovanja naša kompanija je akcenat u trgovinskom delu dala na plasman proizvoda iz svoje lepeze na inostrana tržišta i saradnji sa vodećim kompanijama iz te oblasti u EU.

Izvozni potencijal naše kompanije je veliki i usmeren na strateško planiraniranje i kvalitet proizvoda sa garancijim kvaliteta.